Blog

Chính sách bảo mật thông tin

1. Thu thập thông tin: Apecsoft thu thập thông tin của người dùng qua các cách sau: + Thông qua form đăng kí thông tin đặt link trên trang chủ, trên các trang con của website Apecsoft.asia 2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập: + Thông báo các chương trình …

Đọc thêm

Quy định sử dụng dịch vụ

1. Người sử dụng (bên mua) phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi (bên cung cấp) trong việc sử dụng Website của mình trên server vào những mục đích hợp pháp. Đặc biệt trong những trường hợp sau: 1.1 Không dùng server vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm …

Đọc thêm

Quy định đăng ký tên miền

Một số quy định hiện hành của pháp luật liên quan tới việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam I. Luật công nghệ Thông tin của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 Điều 23. Thiết lập trang thông tin …

Đọc thêm
Go Top GoTop