Blog

ĐÀO TẠO KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CẦN THIẾT CHO CÔNG VlỆC

Kỹ năng làm việc nhóm nghĩa là những cách thức khiến nhiều người cùng thực hiện tốt một nhiệm vụ và hướng đến mục tiêu chung. Tuy nhiên, khi làm việc nhóm sẽ không tránh khỏi những ý kiến trái chiều, những mâu thuẫn khiến nhóm dễ tan vỡ. Vì vậy mỗi thành viên cần phải luyện cho mình những kỹ năng làm việc nhóm cần thiết để xây dựng nhóm hoàn thiện, gắn kết hơn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dưới đây là 5 kỹ năng giúp hoạt động teamwork hiệu quả hơn.

 

APECSOFT ĐÃ CÓ BUÔI TRAO ĐỔI VỀ KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM HIỆU QUẢ HƠN.

Lắng nghe người khác

Đã là một đội bạn biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác. Ý kiến có hay tới đâu cũng sẽ có những thiếu sót. Mỗi thành viên là những người lắng nghe phải phát hiện ra thiếu sót đó đề góp ý giúp cho ý tưởng được hoàn thiện hơn.

làm việc nhóm

Kỹ năng tổ chức công việc

Người trưởng nhóm phải có khả năng giao việc và giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhóm, đảm bảo sự đồng đều giữa các thành viên. Khi được giao việc các thành viên phải biết cách tiến hành công việc thế nào cho khoa học, không đề tiến trình công việc quá chậm so với những thành viên khác, đảm bảo công việc được hoàn thành đúng tiến độ và thời gian.

Trợ giúp và tôn trọng lẫn nhau

Các thành viên không nên nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác, tự đề cao mình và xem thường các thành viên khác. Việc giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm chính là động lực lớn nhất để cùng làm việc và hướng tới mục đích chung cuối cùng. 

làm việc nhóm

Có trách nhiệm với công việc được giao

Khi làm việc một mình, kết quả không tốt thì chi bạn là người chịu trách nhiệm, nhưng làm việc nhóm thì khác. Nếu bạn ỷ lại hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao nghĩa là bạn đang làm ảnh hưởng đến cả tập thể. Bởi kết quả cuối cùng mới là thước đo kết quả công việc.

Gắn kết

Đôi khi cảm thấy mình không được trọng dụng trong nhóm, nhưng đó chỉ là do bạn tưởng tượng mà thôi. Hãy học cách sát lại với mọi người, chỉ có sự gắn kết mới cho các bạn một nhóm hoàn hảo nhất.

 Go Top GoTop

Apecsoft nghi tet