Blog

Dịch vụ Email Server

Hệ thống máy chủ Mail dùng riêng độc lập của APECSOFT là giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng số lượng Email lớn, thường xuyên. Với các giải pháp Email chuyên nghiệp sẽ đảm bảo khả năng gửi nhận Email offline và online giữa hai hệ thống được thông suốt, tốc độ nhanh, độ ổn định và bảo mật cao.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

function arp_template_responsive_array_front(){var arplitetemplate_responsive_array;arplitetemplate_responsive_array = {“header_level_types”:{“type_1″:[],”type_2″:[],”type_3″:[],”type_4″:[],”type_5”:[“arplitetemplate_1″,”arplitetemplate_8″,”arplitetemplate_11″,”arplitetemplate_26″],”type_6″:[],”type_7″:[],”type_8″:[]},”header_title_types”:{“type_1”:[“arplitetemplate_1″],”type_2”:[“arplitetemplate_8″,”arplitetemplate_11″,”arplitetemplate_26″],”type_3″:[],”type_4″:[],”type_5″:[],”type_6″:[],”type_7″:[],”type_8″:[]},”header_level_types_front_array_1”:{“type_1”:[“arplitetemplate_1″],”type_2”:[“arplitetemplate_8″,”arplitetemplate_11″,”arplitetemplate_26″],”type_3″:[],”type_4″:[],”type_5″:[],”type_6″:[],”type_7″:[],”type_8″:[]},”header_level_types_front_array_2”:{“type_1″:[],”type_2″:[],”type_3”:[“arplitetemplate_8″,”arplitetemplate_11″,”arplitetemplate_26″],”type_4”:[“arplitetemplate_1″],”type_5″:[],”type_6″:[],”type_7″:[],”type_8″:[]},”column_wrapper_height”:{“type_1″:[],”type_2”:[“arplitetemplate_1″,”arplitetemplate_8″,”arplitetemplate_11″,”arplitetemplate_26″],”type_3″:[],”type_4″:[],”type_5″:[],”type_6″:[],”type_7″:[],”type_8″:[]},”price_wrapper_types”:{“type_1”:[“arplitetemplate_11″,”arplitetemplate_8″],”type_2″:[],”type_3”:[“arplitetemplate_8″],”type_4″:[],”type_5″:[],”type_6″:[],”type_7″:[],”type_8″:[]},”price_level_types”:{“type_1”:[“arplitetemplate_1″,”arplitetemplate_11″,”arplitetemplate_26″],”type_2”:[“arplitetemplate_8″],”type_3″:[],”type_4″:[],”type_5″:[],”type_6″:[],”type_7″:[],”type_8″:[]},”price_label_level_types”:{“type_1”:[“arplitetemplate_11″],”type_2”:[“arplitetemplate_1″,”arplitetemplate_8″,”arplitetemplate_26″],”type_3″:[],”type_4″:[],”type_5″:[],”type_6″:[],”type_7″:[],”type_8″:[]},”body_li_level_types”:{“type_1”:[“arplitetemplate_8″],”type_2″:[],”type_3″:[],”type_4″:[],”type_5″:[],”type_6″:[],”type_7″:[],”type_8″:[]},”column_description_types”:{“type_1”:[“arplitetemplate_1″,”arplitetemplate_8″],”type_2”:[“arplitetemplate_11″,”arplitetemplate_26″],”type_3″:[],”type_4″:[],”type_5″:[],”type_6″:[],”type_7″:[],”type_8″:[]},”button_level_types”:{“type_1”:[“arplitetemplate_8″,”arplitetemplate_11″,”arplitetemplate_26″],”type_2”:[“arplitetemplate_1″],”type_3″:[],”type_4″:[],”type_5″:[],”type_6″:[],”type_7″:[],”type_8″:[]},”slider_types”:{“type_1”:[“arplitetemplate_8″],”type_2″:[],”type_3″:[],”type_4″:[],”type_5”:[“arplitetemplate_1″,”arplitetemplate_11″,”arplitetemplate_26″],”type_6″:[],”type_7″:[],”type_8”:[]}};return arplitetemplate_responsive_array}

<input type='hidden' cheap oakleys sunglasses id=’ajaxurl’ name=’ajaxurl’ value=’http://apecsoft.asia/wp-admin/admin-ajax.php’ />@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato);@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans); .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .arpcaptiontitle {background-color:#ffffff;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .arpcolumnfooter{background:#e3e3e3;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .arp_even_row {background:#f1f1f1} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .arpcolumnheader .arpcaptiontitle {font-family: Open Sans;font-size: 26px; color: #333333; } .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .arp_price_wrapper, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .arp_price_wrapper_text, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .arp_price_wrapper_text .arp_price_value, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .arp_price_wrapper_text .arp_price_duration{color:;}.arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .arp_opt_options li.arp_odd_row{color:#364762;}.arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .arp_opt_options li.arp_even_row{color:#364762;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_0 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_0 .arp_opt_options li{font-family:Arial;font-size:16px;color:#364762;}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_0 .arp_opt_options li.arp_column_0_row_0{font-family:Arial;font-size:16px;color:#364762;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_0 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_0 .arp_opt_options li{font-family:Arial;font-size:16px;color:#364762;}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_0 .arp_opt_options li.arp_column_0_row_1{font-family:Arial;font-size:16px;color:#364762;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_0 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_0 .arp_opt_options li{font-family:Arial;font-size:16px;color:#364762;}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_0 .arp_opt_options li.arp_column_0_row_2{font-family:Arial;font-size:16px;color:#364762;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_0 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_0 .arp_opt_options li{font-family:Arial;font-size:16px;color:#364762;}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_0 .arp_opt_options li.arp_column_0_row_3{font-family:Arial;font-size:16px;color:#364762;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .bestPlanButton:not(.SecondBestPlanButton), .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .bestPlanButton:not(.SecondBestPlanButton) .bestPlanButton_text{color:;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .column_description{color:;background:;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .caption_li, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .arp_caption_li_text{font-family:;font-size:px;color:;}.arplitetemplate_103 .style_column_0 .arp_footer_content {margin: 5px;color: #364762;font-family: Open Sans Bold;font-size:12px;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .arpcaptiontitle{text-align:center;} .arplite_price_table_103:not(.arp_admin_template_editor) #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_0 .bestPlanButton.arp_shadow_button:hover{background-color:rgba(,,,0.75) !important} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arppricetablecolumntitle {background-color:#2EB5ED;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arppricetablecolumnprice{background-color:#0B92CA;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .bestPlanButton{background-color:#2EB5ED;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arpcolumnfooter{background:#e3e3e3;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arp_odd_row {background:#ffffff} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arp_even_row {background:#f1f1f1} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arpcolumnheader .bestPlanTitle{ color: #FFFFFF; } cheap jerseys .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arp_price_wrapper, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arp_price_wrapper_text, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arp_price_wrapper_text .arp_price_value, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arp_price_wrapper_text .arp_price_duration{color:#FFFFFF;}.arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arp_opt_options li.arp_odd_row{color:#364762;}.arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arp_opt_options li.arp_even_row{color:#364762;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_1 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns oakley outlet .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_1 .arp_opt_options li{}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_1 .arp_opt_options li.arp_column_1_row_0{} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_1 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_1 .arp_opt_options li{}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_1 .arp_opt_options li.arp_column_1_row_1{} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_1 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_1 .arp_opt_options li{}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_1 .arp_opt_options li.arp_column_1_row_2{} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_1 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_1 .arp_opt_options li{}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_1 .arp_opt_options li.arp_column_1_row_3{} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .bestPlanButton:not(.SecondBestPlanButton), .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .bestPlanButton:not(.SecondBestPlanButton) .bestPlanButton_text{color:#FFFFFF;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .bestPlanButton, .arp_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .bestPlanButton{width:140px;height:45px;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .column_description{color:;background:;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .caption_li, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arp_caption_li_text{font-family:;font-size:px;color:;}} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arppricetablecolumntitle{text-align:center;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arppricetablecolumnprice{text-align:center;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns hockey jerseys .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arpcolumnfooter{text-align:center;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .arppricingtablebodyoptions li{text-align:center;}.arplitetemplate_103 .style_column_1 .arp_footer_content{margin: 5px;color: #364762;} .arplite_price_table_103:not(.arp_admin_template_editor) #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_1 .bestPlanButton.arp_shadow_button:hover{background-color:rgba(46,181,237,0.75) !important} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arppricetablecolumntitle {background-color:#29A1D3;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arppricetablecolumnprice{background-color:#0981B3;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .bestPlanButton{background-color:#29A1D3;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arpcolumnfooter{background:#e3e3e3;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arp_odd_row {background:#ffffff} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arp_even_row {background:#f1f1f1} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arpcolumnheader .bestPlanTitle{ color: #FFFFFF; } .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arp_price_wrapper, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arp_price_wrapper_text, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arp_price_wrapper_text .arp_price_value, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arp_price_wrapper_text .arp_price_duration{color:#FFFFFF;}.arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arp_opt_options li.arp_odd_row{color:#364762;}.arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arp_opt_options li.arp_even_row{color:#364762;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_2 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_2 .arp_opt_options li{}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_2 .arp_opt_options li.arp_column_2_row_0{} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_2 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_2 .arp_opt_options li{}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_2 .arp_opt_options li.arp_column_2_row_1{} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_2 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_2 .arp_opt_options li{}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_2 .arp_opt_options li.arp_column_2_row_2{} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_2 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_2 .arp_opt_options li{}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_2 .arp_opt_options li.arp_column_2_row_3{} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .bestPlanButton:not(.SecondBestPlanButton), .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .bestPlanButton:not(.SecondBestPlanButton) .bestPlanButton_text{color:#FFFFFF;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .bestPlanButton, .arp_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .bestPlanButton{width:140px;height:45px;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .column_description{color:;background:;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .caption_li, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arp_caption_li_text{font-family:;font-size:px;color:;}} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arppricetablecolumntitle{text-align:center;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arppricetablecolumnprice{text-align:center;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arpcolumnfooter{text-align:center;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .arppricingtablebodyoptions li{text-align:center;}.arplitetemplate_103 .style_column_2 .arp_footer_content{margin: 5px;color: #364762;} .arplite_price_table_103:not(.arp_admin_template_editor) #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_2 .bestPlanButton.arp_shadow_button:hover{background-color:rgba(41,161,211,0.75) !important} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arppricetablecolumntitle {background-color:#248FBB;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arppricetablecolumnprice{background-color:#06719D;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .bestPlanButton{background-color:#248FBB;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arpcolumnfooter{background:#e3e3e3;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arp_odd_row {background:#ffffff} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arp_even_row {background:#f1f1f1} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arpcolumnheader .bestPlanTitle{ color: #FFFFFF; } .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arp_price_wrapper, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arp_price_wrapper_text, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arp_price_wrapper_text .arp_price_value, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arp_price_wrapper_text .arp_price_duration{color:#FFFFFF;}.arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arp_opt_options li.arp_odd_row{color:#364762;}.arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arp_opt_options li.arp_even_row{color:#364762;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_3 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_3 .arp_opt_options li{}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_3 .arp_opt_options li.arp_column_3_row_0{} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_3 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_3 .arp_opt_options li{}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_3 .arp_opt_options li.arp_column_3_row_1{} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_3 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_3 .arp_opt_options li{}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_3 .arp_opt_options li.arp_column_3_row_2{} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_3 .arp_opt_options li,.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.no_transition).style_column_3 .arp_opt_options li{}.arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition.style_column_3 .arp_opt_options li.arp_column_3_row_3{} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .bestPlanButton:not(.SecondBestPlanButton), .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .bestPlanButton:not(.SecondBestPlanButton) .bestPlanButton_text{color:#FFFFFF;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .bestPlanButton, .arp_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .bestPlanButton{width:140px;height:45px;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .column_description{color:;background:;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .caption_li, .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arp_caption_li_text{font-family:;font-size:px;color:;}} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arppricetablecolumntitle{text-align:center;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arppricetablecolumnprice{text-align:center;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arpcolumnfooter{text-align:center;} .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .arppricingtablebodyoptions li{text-align:center;}.arplitetemplate_103 .style_column_3 .arp_footer_content{margin: 5px;color: #364762;} .arplite_price_table_103:not(.arp_admin_template_editor) #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.style_column_3 .bestPlanButton.arp_shadow_button:hover{background-color:rgba(36,143,187,0.75) !important} .arplitetemplate_103 .fa{ font-family:FontAwesome !important; } .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper{ margin-right: 0px; margin-left: 0px; }.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .bestPlanButton,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .bestPlanButton{background:#207fa6 !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .bestPlanTitle,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .bestPlanTitle{color:#FFFFFF !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .arp_price_wrapper,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .arp_price_wrapper{color:#FFFFFF !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover ul.arp_opt_options li.arp_odd_row .arp_row_description_text,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight ul.arp_opt_options li.arp_odd_row .arp_row_description_text{color:#364762 !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover ul.arp_opt_options li.arp_even_row .arp_row_description_text,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight ul.arp_opt_options li.arp_even_row .arp_row_description_text{color:#364762 !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .arpcolumnfooter .arp_footer_content_text,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .arpcolumnfooter .arp_footer_content_text{color:#364762 !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .bestPlanButton_text,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_1:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .bestPlanButton_text{background:transparent !important;color:#FFFFFF !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .bestPlanButton,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .bestPlanButton{background:#1d7194 !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .bestPlanTitle,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .bestPlanTitle{color:#FFFFFF !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .arp_price_wrapper,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .arp_price_wrapper{color:#FFFFFF !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover ul.arp_opt_options li.arp_odd_row .arp_row_description_text,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight ul.arp_opt_options li.arp_odd_row .arp_row_description_text{color:#364762 !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover ul.arp_opt_options li.arp_even_row .arp_row_description_text,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight ul.arp_opt_options li.arp_even_row .arp_row_description_text{color:#364762 !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .arpcolumnfooter .arp_footer_content_text,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .arpcolumnfooter .arp_footer_content_text{color:#364762 !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .bestPlanButton_text,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_2:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .bestPlanButton_text{background:transparent !important;color:#FFFFFF !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .bestPlanButton,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .bestPlanButton{background:#196483 !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .bestPlanTitle,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .bestPlanTitle{color:#FFFFFF !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .arp_price_wrapper,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .arp_price_wrapper{color:#FFFFFF !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover ul.arp_opt_options li.arp_odd_row .arp_row_description_text,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight ul.arp_opt_options li.arp_odd_row .arp_row_description_text{color:#364762 !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover ul.arp_opt_options li.arp_even_row .arp_row_description_text,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight ul.arp_opt_options li.arp_even_row .arp_row_description_text{color:#364762 !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .arpcolumnfooter .arp_footer_content_text,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .arpcolumnfooter .arp_footer_content_text{color:#364762 !important;}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn):hover .bestPlanButton_text,.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.arp_style_3:not(.no_transition):not(.maincaptioncolumn).column_highlight .bestPlanButton_text{background:transparent !important;color:#FFFFFF !important;}@media ( min-width:769px){.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper{width:285px;}}.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper{width:285px;}.arplitetemplate_103 .bestPlanButton{border : 0px solid #C9C9C9;border-radius :4px 4px 4px 4px;-webkit-border-radius :4px 4px 4px 4px;-moz-border-radius :4px 4px 4px 4px;-o-border-radius :4px 4px 4px 4px;} .arplite_price_table_103 .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.maincaptioncolumn) .planContainer .arppricingtablebodycontent ul li{ border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 0px; border-bottom-color: #E0E0E0; } .arplite_price_table_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.maincaptioncolumn .planContainer .arppricingtablebodycontent ul li{ border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 0px; border-bottom-color: #C9C9C9; }.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.maincaptioncolumn ) .arp_column_content_wrapper{border-top :1px solid #FFFFFF; }.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.maincaptioncolumn ) .arp_column_content_wrapper{border-bottom :1px solid #FFFFFF; }.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.maincaptioncolumn .arp_column_content_wrapper{border-left :1px solid #CECECE; }.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.maincaptioncolumn .arp_column_content_wrapper{border-top :1px solid #CECECE; }.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.maincaptioncolumn .arp_column_content_wrapper{border-bottom :1px solid #CECECE; } .arplitetemplate_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.maincaptioncolumn) .bestPlanTitle {font-family: Lato;font-size: 24px; } .arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.maincaptioncolumn) .arp_price_wrapper{font-family:Lato; font-size:18px; font-weight: bold;} .arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.maincaptioncolumn):not(.no_transition) .arp_opt_options li *, .arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper.no_transition:not(.maincaptioncolumn) .arp_opt_options li{font-family:Lato;font-size:16px;}.arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.maincaptioncolumn) .arp_footer_content{font-family: Lato;font-size:14px;font-weight: bold;} .arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.maincaptioncolumn) .bestPlanButton, .arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.maincaptioncolumn) .bestPlanButton .bestPlanButton_text{font-family:Lato;font-size:17px; font-weight: bold;} .arplite_price_table_103 #ArpPricingTableColumns .ArpPricingTableColumnWrapper:not(.maincaptioncolumn) .column_description{font-family:;font-size:px;} @media all and (max-width:480px){.arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation.maincaptioncolumn, .arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.no_animation, .arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper.maincaptioncolumn, .arplitetemplate_103 .ArpPricingTableColumnWrapper{width:100%;}.ArpTemplate_main ,.arplitetemplate_103 .arp_inner_wrapper_all_columns ,.arplitetemplate_103 .arp_allcolumnsdiv {width:100%;}}@media all and (max-width:480px){.arplitetemplate_103 .maincaptioncolumn .arpplan{border-right:1px solid #E3E3E3 !important;}}

<div class='arpcolumnheader oakley outlet ‘>

 • Dung lượng Mail Server
 • POP3 Accounts
 • Email Forwarders
 • Tên miền
 
MAIL 4
500.000 / tháng
 • 120 GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
MAIL 5
620.000 / tháng
 • 200 GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
MAIL 6
810.000 / tháng
 • 250 GB

 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited

<br>

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

 

 

Cài đặt trên một máy chủ độc lập.

 

 

Sử dụng một IP riêng đảm bảo độ tin cậy cho email.

 

 

 

Dung lượng lưu trữ vượt trội (100 GB) Có thể gia tăng thêm 

 

 

 

Cho phép cài đặt nhiều tên miền riêng (Domain Addon)..

 

 

Không giới hạn số lượng người dùng (Email account).

 

 

Được cài đặt chứng thực SSL tăng độ bảo mật cho email.

 

 

 

Chứng thực SPF/ Domainkeys/ DKIM tăng độ tin cậy cho email.

 

 

Có giao diện dành cho thiết bị di động.

 

 

Hỗ trợ quản trị dịch vụ 24/7.

 

Giảm cân, giảm béo hiệu quả nhanh nhất
intel edison ứng dụng intel editon nghiên cứu internet of things
teensy hid hacking tấn công hid sử dụng teensy
Khỏe đẹp, dáng thon thả, Cách giảm cân nhanh, giảm béo tại nhà Dáng thon với cách giảm béo tại gia

Làm đồ trang trí, cắm hoa đẹp, hướng dẫn cắm hoa

Mẹo phong thủy, phát tài, phát lộc, theo phong thủy những điều cấm kị được hóa giải bằng phong thủy

Cách nuôi thú cưng, chó, mèo, gà đá, gà chọi Hướng dẫn chăm sóc gà chọi, gà đá luôn thắng

Đọc truyện online, truyện tiểu thuyết, truyện ngôn tình

Chuẩn bị làm mẹ, sức khỏe mang thai, chăm sóc trẻ sơ sinh bà bầu nên ăn gì

Mẹ chồng nàng dâu, chuyện gia đình, cô dâu nhà chồng cách giữ chồng không ngoại tình

Chăm sóc da làm trắng da mịn màng lột mụn cách se khít lỗ chân lông

Cách trang điểm tự nhiên, cách trang điểm nhẹ nhàng học trang điểm cách trang điểm cô dâu

Thời trang nữ, kiểu váy đầm dạ tiệc, áo sơ mi công sở Những mẫu váy xinh thời trang nữ cao cấp, đồng phục công sở nữ

phần mềm sdr một số phần mềm software defined radio sử dụng trên thế giới

software defined radio kỹ thuật xử lý tính hiệu vệ tinh

phần cứng sdr phần cứng software defined radio dùng trong thực tế

Cách chọn vest nam theo dáng người áo sơ mi nam, đồng phục công sở nam

hackrf phần cứng hackrf được sử dụng pentest wifi trên thực tế

Đọc truyện ngôn tình online

iphone 7, iphone 7 plus, iphone 8, iphone 8 plus, galaxy s8, samsung note 8, oppo, vivo, xiaomi, apple, samsung iphone 6s, iphone 6s plus
Meterpreter Pivoting sử dụng metasploitmeterpreter để hacking máy chủ web

ssh Pivoting sử dụng ssh tunnel để chèn backdoor, meterpreter và ssh tunnel

Go Top GoTop