Phát triển phần mềm

Phát triển phần mềm

Với nhiều năm kinh nghiệm, các kĩ sư ApecSoft đang thực hiện các dự án trọng điểm với các đối tác lớn như: Cục thuế, ĐH Bách Khoa, Bộ giáo dục và đào tạo.

  • Phần mềm khối nhà nước: PM quản lý cán bộ, đặt lịch họp, đấu thầu, quản lý tài sản.
  • Phần mềm giáo dục: quản lý đào tạo, thi trực tuyến, quản lý thư viện
  • Phần mềm theo yêu cầu khách hàng
  • Phát triển phần mềm
    Go Top GoTop