Services

Mobile App Development

ApecSoft cung cấp những giải pháp ứng dụng di động sáng tạo, mạnh mẽ cho các tổ chức và doanh nghiệp, giúp họ nâng cao khả năng Marketing, chăm sóc và xây dựng tập khách hàng.

The main solution groups

  • Ecommerce
  • Car
  • Spa
  • Education
  • Medical
  • Management
  • Mobile App for the community, ...

ApecSoft xây dựng những ứng dụng tiện ích phục vụ xã hội và nâng cao cuộc sống con người. Một số ứng dụng đã phát hành trên toàn cầu và có hàng triệu người sử dụng như: chống trộm điện thoại, điều khiển điện thoại theo hành vi, tìm kiếm địa điểm yêu thích, kho tàng kiến thức..

Thiết kế ứng dụng di động

Website Design

Tính nhất quán trong thiết kế của các ấn phẩm, công cụ truyền thông hỗ trợ mọi hoạt động quản lý, tiếp thị, bán hàng ... thể hiện sự chuyên nghiệp của một Thương hiệu, tạo ấn tượng tích cực ban đầu trong giao tiếp, mang lại thành công cho Thương hiệu.

Những hình ảnh này được xem là điểm tiếp xúc quan trọng với khách hàng. Do đó, từng ấn phẩm, công cụ truyền thông cần được chăm chút để truyền tải được bản sắc của Thương hiệu.

Thiết kế ứng dụng di động

Software Solution

Tính nhất quán trong thiết kế của các ấn phẩm, công cụ truyền thông hỗ trợ mọi hoạt động quản lý, tiếp thị, bán hàng ... thể hiện sự chuyên nghiệp của một Thương hiệu, tạo ấn tượng tích cực ban đầu trong giao tiếp, mang lại thành công cho Thương hiệu.

Những hình ảnh này được xem là điểm tiếp xúc quan trọng với khách hàng. Do đó, từng ấn phẩm, công cụ truyền thông cần được chăm chút để truyền tải được bản sắc của Thương hiệu.

Phát triển phần mềm
Go Top GoTop