Ứng dụng ApecEdu

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Quản lý các vấn đề trong quá trình hoạt động của 1 TTĐT như giáo viên, học viên, lịch dạy – học, học phí, bảng lương, bảng tin, tương tác giữa học viên và trung tâm…

QUẢN LÝ HỌC VIÊN

Quản lý lịch sử và trình độ học viên, lịch học, học phí, điểm danh. Có thể import, export danh sách.

QUẢN LÝ GIÁO VIÊN

Quản lý danh sách lớp GV đang phụ trách, lịch dạy học, lịch coi thi, chấm thi, các cấp độ chương trình có thể dạy, chấm công, tính lương.

QUẢN LÝ TIN TỨC – THÔNG BÁO

Đăng tin tức lên bảng tin chung. Có thể lựa chọn đối tượng xem tin là HV hoặc GV.

QUẢN LÝ CHAT – FEEDBACK

Tương tác 2 chiều qua công cụ chat trực tuyến, feedback các vấn đề về trung tâm tới những bộ phận chuyên trách.

QUẢN LÝ HỌC PHÍ

Quản lý học phí theo lớp và từng học viên. Tình trạng đã đóng, chưa đóng, còn thiếu. Số ca đã học trên tổng số ca của khóa học.

QUẢN LÝ BẢNG LƯƠNG GIÁO VIÊN

Lập bảng lương cho từng giáo viên theo mức cơ bản, lương theo ca dạy học, coi thi, chấm thi. Xuất file cho giáo viên trước khi chốt bảng lương.

Tải ứng dụng

Tải ứng dụng trên App Store đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS và tải trên Google Play đối với hệ
điều hành Android.


 Go Top GoTop

Apecsoft nghi tet