Ứng dụng coppie

Để hỗ trợ cho công việc và nhu cầu của người dùng, ApecSoft đã phát triển ứng dụng điện thoại Coppie giúp bạn có thể copy dữ liệu và chia sẻ tới nơi bạn muốn.

  • Đăng nhập bằng email hoặc thông qua Facebook, G+
  • Cho phép copy nội dung từ các trang web.
  • Có thể chỉnh sửa trước khi dán sang vị trí mới
  • Đồng bộ giữa app và web
  • Chia sẻ nội dung đã copy qua nhiều trang mạng xã hội.
 Go Top GoTop

Apecsoft nghi tet