Default Banner

Ứng dụng sổ liên lạc

Tính năng nổi bật

Các tính năng nổi bật của ứng dụng sổ liên lạc vSchools giúp nhà trường quản lý học sinh tốt hơn, chuyên
nghiệp hơn. Phụ huynh an tâm hơn khi có thể cập nhật tin tức của con tại trường.

Nhận thông báo

Ứng dụng cho phép phụ huynh nhận thông báo từ nhà trường tức thì và không giới hạn. Thông báo được phân
loại theo thông báo chung, cá nhân hoặc nhóm tùy chọn.

Xem thực đơn, thời khóa biểu

Thời khóa biểu cũng như thực đơn hàng ngày sẽ được cập nhật từ phía nhà trường. Phụ huynh có thể theo
dõi hàng ngày thông qua ứng dụng.

Xem tin tức

Phụ huynh và giáo viên có thể cập nhật tin tức của nhà trường thông qua bảng tin.

Feedback

Phụ huynh có thể phản hồi ý kiến theo từng thông báo nhận được từ nhà trường. Trao đổi ý kiến qua lại
với người trả lời feedback.

Gọi điện, nhắn tin

Phụ huynh và giáo viên có thể dễ dàng tìm thấy thông tin liên lạc cần tìm, gọi điện hoặc gửi sms ngay
khi cần.

Điểm danh, báo nghỉ

Giáo viên có thể xem chi tiết học sinh từng lớp và điểm danh học sinh qua ứng dụng. Phụ huynh có thể
báo nghỉ tới giáo viên với thông tin về ngày tháng và lý do nghỉ.

Tải ứng dụng

Tải ứng dụng trên App Store đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS và tải trên Google Play đối với hệ
điều hành Android.


 Go Top GoTop