VLegends – Tra cứu thông tin người chơi LMHT

VLEGENDS – TRA CỨU THÔNG TIN NGƯỜI CHƠI LMHT

Ứng dụng VLegends cho phép tìm kiếm thông tin một người chơi LMHT trên máy chủ Việt Nam. Các thông tin bao gồm:

  •  Tỉ lệ thắng 1 tuần gần đây
  • Tỉ lệ KDA 1 tuần gần đây
  • Thông tin hạng (bao gồm đánh đơn và đánh đội)
  • Tướng hay sử dụng gần đây Lịch sử đấu (10 trận gần nhất) – Bao gồm Vàng kiếm được, KDA, thông tin người đánh cùng, hướng lên đồ etc…
  • Tổng hợp thống kê tướng hay sử dụng (bao gồm tỷ lệ thắng, số trận, KDA đi kèm)
  • Cung cấp thông tin chi tiết về bảng ngọc và bảng bổ trợ.
  • Cập nhật thông tin top 200 của máy chủ Việt Nam
  • Cho phép người dùng lưu lại để theo dõi những người chơi nhất định
 
 
 
 
 
 
 
 
Go Top GoTop