Wave to unlock – Shake to unlock

VẪY/LẮC ĐỂ MỞ KHÓA

  • Vẫy vẫy tay trước màn hình hoặc lắc (sử dụng cảm biến gia tốc) để mở khóa khi cần (không cần chạm)
  • Che cảm biến tiệm cận để tắt màn hình
  • Mang tính năng unlock không cần chạm của galaxy s4 lên các điện thoại khác.
  • Thêm tính năng che cảm biến để tắt màn hình (tương thích với smart cover )
  • Phần mềm có thể thay cho phím Home/ Power. Tránh bị hỏng phím khi ấn nhiều
  • Sử dụng đơn giản. Bật ứng dụng, click START.
  • Che cảm biến để tắt màn hình.
 
 
 
 
 
Go Top GoTop