Đăng ký
EN

LINUX HOSTING

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGHIỆP
75.000 đ/tháng 110.000 đ/tháng 160.000 đ/tháng
Dung lượng lưu trữ 6GB SSD 8GB SSD 10GB SSD
Băng thông/tháng Unlimited Unlimited Unlimited
FTP account Unlimited Unlimited Unlimited
MySQL 6 8 12
Domains 3 4 6
Subdomain/Alias/Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited
Email POP3/webmail Unlimited Unlimited Unlimited

WINDOWS HOSTING

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGHIỆP
120.000 đ/tháng 169.000 đ/tháng 257.000 đ/tháng
Dung lượng lưu trữ 6GB SSD 8GB SSD 10GB SSD
Băng thông/tháng Unlimited Unlimited Unlimited
FTP account Unlimited Unlimited Unlimited
MySQL 6 8 12
Domains 3 4 6
Subdomain/Alias/Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited
Email POP3/webmail Unlimited Unlimited Unlimited

icon-para1 icon-para2 icon-para3