Đăng ký
EN

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền 

Lệ phí đăng kí tên miền .VN

(VAT 0%)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu

(Chưa bao gồm 10% VAT)

Phí duy trì tên miền .VN

(Chưa bao gồm 10% VAT)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo

(Chưa bao gồm 10% VAT)

Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
Tổng tiền năm tiếp theo

(đã bao gồm 10% VAT)

.vn 200.000 200.000 350.000 100.000 770.000 460.000
.com.vn 200.000 200.000 250.000 100.000 670.000 360.000
.net.vn 200.000 200.000 250.000 100.000 670.000 360.000
.org.vn 120.000 150.000 200.000 100.000 490.000 260.000
.info.vn 120.000 150.000 200.000 100.000 490.000 260.000
.gov.vn 120.000 150.000 200.000 100.000 490.000 260.000
.edu.vn 120.000 150.000 200.000 100.000 490.000 260.000
.biz.vn 200.000 200.000 250.000 100.000 670.000 360.000
.name.vn 30.000 20.000 30.000 20.000  82.000 52.000
.pro.vn 120.000 150.000 200.000 100.000 490.000 260.000
.health.vn 120.000 150.000 200.000 100.000 490.000 260.000
.ac.vn 120.000 150.000 200.000 100.000 490.000 260.000
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví dụ hanoi.vn, haiphong.vn,…) 120.000 150.000 200.000 100.000 490.000 260.000

LƯU Ý: 

  1. Đơn giá: VNĐ
  2. Theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính ban hành, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hiện tại khách hàng đã có thể đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (63 tỉnh, thành phố) tại APECSOFT. Khách hàng có thể tra cứu sự tồn tại của các tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (VD: tenmien.hanoi.vn;…) để thuận tiện cho việc đăng ký và sử dụng.
  3. Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu). Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn. Mẫu bản khai đăng ký tên miền VN cho cá nhân. 

  4. Công ty, tổ chức cần có bản khai đăng ký (3 bản) có dấu và chữ ký của người đại diện (bản khai không được gạch bỏ hoặc tẩy xóa, nếu có 2 tờ cần có dấu giáp lai). Tên miền .gov.vn chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương. Mẫu bản khai đăng ký tên miền VN cho doanh nghiệp. 

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền  Phí cài đặt  Phí duy trì mỗi năm  Transfer 
.com Miễn phí 299.000 đ 210.000 đ
.net Miễn phí 309.000 đ 210.000 đ
.org Miễn phí 280.000 đ 230.000 đ
.info Miễn phí 369.000 đ 230.000 đ
.us Miễn phí 205.000 đ  205.000 đ
.biz Miễn phí 280.000 đ  230.000 đ
.cc Miễn phí 460.000 đ  460.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.eu Miễn phí 280.000 đ Không transfer
.me Miễn phí 610.000 đ  610.000 đ
.tel Miễn phí 340.000 đ 289.000 đ
.ws Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.name Miễn phí 229.000 đ 195.000 đ
.tv Miễn phí 705.834 đ  519.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.bz Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.mn Miễn phí 910.000 đ 910.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.co.uk Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.co Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.ca Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.es Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.de Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.xxx Miễn phí 2.063.000 đ 2.400.000 đ
.com.ru Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.pro Miễn phí 360.000 đ 306.000 đ
.pw Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.nl Miễn phí 227.000 đ 193.000 đ
.uk Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.accountants Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.actor Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.attorney Miễn phí 694.000đ 590.000 đ
.audio Miễn phí 2.437.000 đ 263.000 đ
.berlin Miễn phí 1.244.000 đ 1.057.000 đ
.bharat  Miễn phí 229.000 đ 195.000 đ
.bid  Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.blackfriday  Miễn phí 2.484..000 đ 707.000 đ
.blue  Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.build  Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.capetown  Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.casa  Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.christmas  Miễn phí 1.338..000 đ  567.000 đ
.click  Miễn phí  249.000 đ 146.000 đ
.cn  Miễn phí  213.000 đ 181.000 đ
.co.com  Miễn phí 694.000 đ  590.000 đ
.co.de  Miễn phí 257.000 đ 218.000 đ
.com.de  Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.consulting  Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.cooking  Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.country  Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.credit  Miễn phí 2.179.000 đ  1.852.000 đ
.creditcard  Miễn phí 3.444.000 đ  2.927.000 đ
.cricket  Miễn phí 1.657.000 đ  1.408.000 đ
.degree  Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.desi  Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.diet  Miễn phí  2.460.000 đ 380.000 đ
.engineer  Miễn phí 832.000 đ  707.000 đ
.fashion  Miễn phí  832.000 đ   707.000 đ
.fishing  Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.flowers  Miễn phí 2.578.000 đ  590.000 đ
.forsale  Miễn phí 694.000 đ  590.000 đ
.garden  Miễn phí  832.000 đ  707.000 đ
.gift  Miễn phí  447.000 đ 380.000 đ
.global  Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.green  Miễn phí 2.069.000 đ 1.759.000 đ
.guitars  Miễn phí 5.484.000 đ 567.000 đ
.haus  Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.help  Miễn phí   589.000 đ 380.000 đ
.hiphop  Miễn phí 2.297.000 đ 380.000 đ
.horse  Miễn phí  694.000 đ 590.000 đ
.host  Miễn phí 2.124.000 đ 1.805.000 đ
.ink  Miễn phí 694.000 đ  590.000 đ
.investments  Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.jobs  Miễn phí 3.307.000 đ  2.811.000 đ
.juegos  Miễn phí 7.118.000 đ 263.000 đ
.kim  Miễn phí  364.000 đ 309.000 đ
.lawyer  Miễn phí 832.000 đ  707.000 đ
.link  Miễn phí  249.000 đ  193.000 đ
.loans  Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.london  Miễn phí 1.107.000 đ  941.000 đ
.luxury  Miễn phí  13.207.000 đ 11.226.000 đ
.menu  Miễn phí  832.000 đ 707.000 đ
.mortage  Miễn phí 1.107.000 đ 941.000 đ
.nyc  Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.ooo  Miễn phí  639.000 đ 543.000 đ
.party  Miễn phí  667.000 đ 567.000 đ
.pics Miễn phí 589.000 đ 380.000 đ
.pictures Miễn phí  309.000 đ  263.000 đ
.pink Miễn phí  364.000 đ 309.000 đ
.press  Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.property  Miễn phí 5.484.000 đ 567.000 đ
.pub  Miễn phí 694.000 đ  590.000 đ

icon-para1 icon-para2 icon-para3