Đăng ký
EN

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

VPS A VPS B VPS C VPS D VPS E VPS F VPS G

430.000
đ/tháng

560.000
đ/tháng
830.000
đ/tháng
1.100.000
đ/tháng
1.450.000
đ/tháng
1.290.000
đ/tháng
1.890.000
đ/tháng
 02 Core  03 Core  04 Core  04 Core  05 Core  07 Core  08 Core
 02 GB  03 GB  04 GB  06 GB  08 GB  12 GB  16 GB
 40 GB  50 GB  50 GB  60 GB  70 GB  80 GB  100 GB
Backup: Hàng tuần Backup: Hàng tuần Backup: Hàng tuần Backup: Hàng tuần Backup: Hàng tuần Backup: Hàng tuần Backup: Hàng tuần
Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited

icon-para1 icon-para2 icon-para3