EN

Dịch vụ VPS

Với công nghệ ảo hóa, mỗi máy ảo sẽ được cung cấp các tài nguyên tách biệt từ phần cứng của node, mỗi máy ảo có CPU, RAM, HDD, File system… riêng. Việc này làm cho VPS có thể hoạt động như một máy chủ độc lập (máy chủ riêng), vì thế VPS có thể chạy bất kỳ hệ điều hành nào như: Linux, Windows, Unix….

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

VPS A VPS B VPS C VPS D VPS E VPS F VPS G

290.000
đ/tháng

450.000
đ/tháng
590.000
đ/tháng
890.000
đ/tháng
950.000
đ/tháng
1.400.000
đ/tháng
2.500.000
đ/tháng
 02 Core  03 Core  04 Core  04 Core  05 Core  07 Core  08 Core
 02 GB  03 GB  04 GB  06 GB  08 GB  12 GB  16 GB
 50 GB  60 GB  70 GB  90 GB  100 GB  110 GB  120 GB
Backup: Hàng tuần Backup: Hàng tuần Backup: Hàng tuần Backup: Hàng tuần Backup: Hàng tuần Backup: Hàng tuần Backup: Hàng tuần
Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited
Miễn phí bản quyền DirectAdmin. Miễn phí bản quyền DirectAdmin. Miễn phí bản quyền DirectAdmin. Miễn phí bản quyền DirectAdmin. Miễn phí bản quyền DirectAdmin. Miễn phí bản quyền DirectAdmin. Miễn phí bản quyền DirectAdmin.

icon-para1 icon-para2 icon-para3