Đăng ký
EN

Giải pháp phần mềm

Phần mềm quản lý vé xe bus

Xem website
Tất cả các dự án

Tổng quan

Quản lý khách hàng, loại vé nhanh chóng, tiện lợi.

Khách hàng

Hoạt động

Việc ứng dụng công nghệ phần mềm hiện nay được xem như là hoạt động cần thiết giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và mở rộng quy mô.

Phần mềm quản lý có ưu điểm là dễ dàng tìm kiếm và xử lý thông tin, tiết kiệm chi phí dài hạn, tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

Chức năng chính phần mềm quản lý vé xe bus:

  • Quản lý khách hàng
  • Quản lý xe bus (Theo dõi tình trạng xe đang hoạt động hay dừng)
  • Quản lý thiết bị
  • Quản lý loại vé (combo vé tháng)
  • Quản lý kho thẻ
  • Quản lý giao dịch
  • Thống kê báo cáo

Gọi 0969 001 511 để ApecSoft hỗ trợ bạn trong việc xây dựng phần mềm quản lý hiệu quả nhé!

ApecSoft - We design your future!

icon-para1 icon-para2 icon-para3