Đăng ký
EN

Ứng dụng di động

Thiết kế ứng dụng di động học online LANGMASTER

Xem website
Tất cả các dự án

Tổng quan

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG HỖ TRỢ VIỆC HỌC NGOẠI NGỮ LANGMASTER

Khách hàng

LANGMASTER

Hoạt động

TRUNG TÂM ANH NGỮ

  • Cho phép kiểm tra đầu vào, đánh giá kết quả học viên
  • Tìm hiểu và mua online các khóa học.
  • Xem các bài học trực tuyến theo chủ đề
  • Nhắc giờ học cho học viên
  • Tự động gợi ý các kỹ năng cần nâng cao cho học viên.

icon-para1 icon-para2 icon-para3