Đăng ký
EN

Giải pháp phần mềm

Phần mềm nhận diện chữ in (OCR)

Xem website
Tất cả các dự án

Tổng quan

Số hóa văn bản, nhận diện bóc tách thông tin nhanh chóng.

Khách hàng

Hoạt động

Chức năng chính:

  • Nhận diện và bóc tách các trường thông tin từ file ảnh, file PDF
  • Quản lý CSDL cho Ban
  • Quản lý biểu mẫu, phiếu nhập.
  • Quản lý phân quyền người dùng tới cấp tỉnh, huyện, xã, ...
  • Quản lý các văn bản chính sách.
  • Tích hợp đồng bộ dữ liệu từ Tỉnh lên Trung Ương.
  • Lên báo cáo tự động

icon-para1 icon-para2 icon-para3